Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

ZEKA TESTLERİ

Zeka Testleri  Zihinsel/Bilişsel fonksiyonları değerlendiren Çocuklar için zeka testi WISC-R
  
 
Neden zeka testi yaptırmalı?
Zekanın gen ve çevre etkileşimi ile şekillendiğini bildiğimiz için zekanın geliştirilebilir olduğunu bilmeketiz Zeka testleri sayesinde çocuğun zihinsel gelişimi ve potansiylleri ortaya çıkmakla birlikte hangi alt alanlarda daha iyi hangi alanların geliştirilmesi gerektiği ile ilgili yol gösterici olmaktadır.
Çocuklar için uygulanan zeka testi aynı zamanda çocukta ki bazı farklı problemler içinde bilgi veririr (dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi bazı sorunlar). Nörolojik bir problem olup olmadığı, dikkat süresi ya da dikkat toplamada ki yaşadığı güçlükler gibi bazı problemleri saptarken de zeka testi iyi bir yol gösterici olabilmektedir.
 
Zekanın ölçüldüğü bu test ile sayısal bir veri elde edilse de zaman içerisinde çocuğun gelişimi devam ettiği sürece eğitimle , öğrenmeyle ve  yaşam koşulları  ve sonuca uygun yaıpacak doğru bir yönlendirme ile  zeka testinin belli alt testlerinde , hatta toplam zeka puanında değişmeler olabilir. Yani zeka değişmez değil geliştirilebilirdir.
 
Çocuğunuz okulda başarısızlık, öğrenmede güçlük, yaşıtlarının gösterdiği gelişim hızından daha yavaş gelişim hızı gösteriyorsa, sosyal ortama uyumda ve iletişimde güçlük çekiyorsa, davranış problemleri yaşıyorsa, söyleneni ya da öğretileni algılama da güçlük çekiyorsa gerekli gözlem ve görüşme yapıldıktan sonra uzmanında gerek görmesi halinde zeka testi uygulanır. Çocuğunuzda var olma ihtimali olan öğrenme güçlükleri tespit edilmeye çalışılırken tam tersi zeka gücünün üstün olup olmadığı da tespit edilmesi önemlidir.

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan WISC-R Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin doyuruculuğu bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. WISC-R zekayı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki manidar sapmalar klinik veri niteliği taşır. Tecrübeli bir psikolog yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi gibi). Ayrıca hangi zeka alanların nasıl geliştirilmesi gerektiği ile ilgili danışmanlık yapar.
Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz.

WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

Testin uygun bir ortamda ve uzman bir psikolog tarafından uygulanması son derece önemlidir. Uzmanın çocuk ile kurduğu iletişim gibi dış koşullarda oldukça önemlidir. Zeka testlerinin içeriği gereği belirli bir süre geçmeden tekrar test uygulanmaz.
İzmir’de çocuk  psikoloğu bulunan ya da çocuklar için zeka testi uygulayan bir çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Çocuğun yaşamında büyük etkilere yol açacak olan zeka testi mutlaka zeka testi sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Ülkemizde bu testin kullanım eğitim ve hakkı yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından psikologlara verilmektedir. Bu nedenle çocuğunuz için zeka testi yaptırmak istediğinizde, testi uygulayacak olan psikoloğun bu sertifikaya sahip olup olmadığını mutlak suretle sormanız önerilmektedir.

WISC-R TESTİ PUANLARI ve PUANLAMA
A) Sözel
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.
 
B) Performans
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.
*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.
 
WİSC-R TESTİ YAPTIRMAK İÇİN RANDEVU ALINIZ WiSC-R TESTi  UYGULANMAKTADIR.
Dünya sağlık örgütüne göre (WHO ) göre zeka bölümleri Zeka Dünya Sağlık Örgütüne göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

IQ PUANLARI
Zeka puanı 140 ve üstü olanlar çok üstün zeka Zeka puanı 125 ile 140 arası üstün zeka Zeka puanı 110 ile 125 arası parlak zeka Zeka puanı 90 ile 110 arası normal zeka Zeka puanı 70 ile 90 arası donuk-sınır zeka Zeka puanı 50 ile 70 arası hafif derecede zihinsel engel Zeka puanı 35 ile 50 arası orta derecede zihinsel engel Zeka puanı 20ile 35 arası ağır derecede zihinsel engel Zeka puanı 20 den aşağı olanlar çok ağır derecede zihinsel engel
 
 
 

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507

 
 
 
wisc-r testi nerede yapılır, wisc-r testi sorulari, wisc-r testi örneği, wisc-r testi nasıl yapılır, wisc-r testi yap, wisc-r testi puanları, wisc-r testi sorulari, wisc-r zeka testi, wisc-r zeka testi soruları, wisc-r zeka testi örneği, wisc-r zeka testi nerede yapılır, wisc-r zeka testi nedir, wisc-r testi nedir, wisc-r zeka testi yap, wisc-r zeka testi puanları, wisc-r zeka testi soruları, wiscr testi nerede yapılır, wiscr testi sorulari, wiscr testi örneği, wiscr testi nasıl yapılır, wiscr testi yap, wiscr testi puanları, wiscr testi sorulari, wiscr zeka testi, wiscr zeka testi soruları, wiscr zeka testi örneği, wiscr zeka testi nerede yapılır, izmir, karşıyaka, alsancak, balçova , hatay, narlıdere, buca , şirinyer, gaziemir,  wiscr zeka testi nedir, wiscr testi nedir, wiscr zeka testi yap, wiscr zeka testi puanları, wiscr zeka testi soruları, wisc r testi nerede yapılır, wisc r testi sorulari, wisc r testi örneği, wisc r testi nasıl yapılır, wisc r testi yap, wisc r testi puanları, wisc r zeka testi yap, wisc r zeka testi puanları, wisc r zeka testi soruları, psikolojik danışmanlık merkezi, psikolojik danışmanlık merkezi, wisc-r Wechsler Çocuklar için zeka testi, wisc-r, Wechsler, Çocuk, için, zeka, testi, wisc-r Wechsler, Çocuklar için, zeka test, nerede, kim, nasıl, wiscr, wisc-r, wiscr nedir, wisc-r nedir, nerede, üsküdarda, istanbulda, wisc r testi sorulari, wisc r zeka testi, wisc r zeka testi soruları, wisc r zeka testi örneği, wisc r zeka testi nerede yapılır, wisc r zeka testi nedir, wisc r testi nedir, wisc-r testi yapan merkezler, wisc-r zeka testi yapan merkezler, wisc r testi puanlama izmir, karşıyaka,