Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ
TERAPİDE AMAÇ KİŞİNİN İÇ KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİREREK ÇÖZÜME YÖNELİK KISA SÜREDE ULAŞMASI HEDEFLENİR
 ‘sorun’a odaklanan geleneksel terapi yöntemlerinin aksine, çÖZÜM ODAKLI TERAPİDE ‘çözüm’e odaklanan yaratıcı  bir yaklaşımdır. Kolayca öğrenilebilen, etkin ve kısa sürede sonuç veren bu yaklaşım yeni olmasına rağmen hızla yaygınlaşmıştır.

Psikolog Sinem Demirel Çözüm Odaklı Terapinin kaynağı olarak bilinen Milton Erickson Enstitüsünün kurucusu olan Jeff Zeig dan 5 yıldır eğitim ve süpervizyon almaktadır.

 Çözüm Odaklı Kısa Terapi (Solution focused )Çözüm Odaklı Yaklaşımın  Tarihçesi

 

ÇOT’un gelişimi son altmış yılda birçok araştırmacı ve uygulayıcı tarafından elde edilen bulgular (araştırmacı ve uygulayıcılar arasındaki araştırmalar) temelinde olmuştur. Bu süreçte, Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından yapılan çalışmalar kilit önemdedir. Bu alandaki önemli araştırma kurumları ise Palo Alto Mental Araştırmalar Merkezi ile Milwaukee Açık Aile Terapisi Merkezidir. Son dönemlerde, örneğin Çözüm Odaklı Terapi (Ahola ve Furman) ve Olasılık Terapi (O’Hanlon) alanlarında da ÇOT kavramsal olarak kullanılmış ve problemlere daha az önem verilerek işe yarayan olası çözümlere odaklanılmıştır. ÇOT’un tarihsel gelişimine ilişkin Jackson ve McKergow (2002)’nin son bölümünden daha detaylı bilgi edinilebilir. İlave bilgi için Thomas FN ve Nelson T. tarafından derlenen “Clinical Applications of Solution-Focused Brief Threapy”, Howarth Press: New York adlı kitabın 

‘Solution-Focussed Theraphy: Theory, Research and Practice’ (Macdonald AJ, Sage Publications, 2007) ve Cade, B (2007) bölümlerine bakılabilir.

bu yöntemin TEMEL İLKELERİ 

 

• Her bireyin çözüm yolu farklıdır.
• Terapi hedefini yalnızca danışan belirleyebilir.
• Terapide danışanın eksikliklerinden çok kaynakları aranır.
• Geçmişle problem arasında bağlantı yoktur. Geçmişe değil geleceğe odaklanılır.
• İyi sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.
• Yapılanlar işe yaramıyor ise tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.
• Terapiler olumlu bir havada geçer.
• Her seansta ilerlemelerin altı çizilir.
• Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.
• Değişim küçük bir hareketle başlar ve çığ gibi büyür

 

 

“Senin ilacın sende olduğu halde bilmiyorsun. Ve illetin sende olduğu halde görmüyorsun. Ve sen küçük bir cisim olduğunu zannedersin, halbuki tüm alem  sende gizlidir. ''