Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

PSİKOLOJİK TESTLER/ KİŞİLİK TESTLERİ

 

 

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Çocukların beklentileri çalışmaları korkuları başetme güçleri ailelerini ve kandilerini nasıl algıladıkları testte saptanabilmektedir.

 
TAT (Tematik Algı Testi)

9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir. 

 

 


Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.
 
Goodenough Harris Adam Çizme Testi

 

 Çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmenin yanı sıra psikolojik durumu özgüveni, kendini algılayış biçimi ve nöropsikolojik bir çok bilgi verir.

 

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)


Kişilik Testi MMPI kişilik testi yaygın olarak şu teşhisleri koymada kullanılır:Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

Bu test sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir.

Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de yada silah ruhsatı alımlarında da istenen testlerdendir.

 

Kısa Semptom Envanteri (KSE)

 

Kendini Toparlama Gücü Problem Çözme Becerisi

 

Tematik Algı Testi (TAT) Kişilik testi

 

Beck Depresyon Ölçeği

 

Beck Anksiyete (kaygı) Ölçeği 

 

 

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğun yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır. 

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507