Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

GELİŞİM TESTİ ( Gesell)

 Gesell Gelişim Testi

GESSEL GELĠġĠM FĠGÜRLERĠ TESTĠ    3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.  1. sınıf öğrencilerinin gelişim düzey ve becerileri hakkında ön bilgi verir.

 Test çocuklara bireysel uygulanabildiği gibi, sınıf ortamında toplu olarak da uygulanabilir.  İki ayrı uygulaması vardır:   1. Ayrı ayrı hazırlanmış 7 kart sıra ile 5 sn gösterilir, kapatılarak çocuğun aynısını yapması istenir.  2. Boş bir kağıda daha önce şekiller çizilerek çocuğa verilir ve çocuğun şekillerin aynısını bakarak yapması istenir.

DEĞERLENDĠRME

  Daire : Ucu mutlaka kapalı olmalı.

  Artı: Birbirini kesen, uçları uzatılmış her çizgiye puan verilmeli.

  Kare: Açıların doksan dereceye yaklaşması gerekir. Köşeler kesin ve kulaksız olmalıdır.

  Üçgen: Açılar düzgün olmalı ve çizgilerin kesiştiği yerde kulak olmamalı

  İngiliz bayrağı: Ana şekil kare gibi olmamalı, şekil içindeki çizgilerin hepsinin merkezden geçmesi gerekli değildir. Köşelerde kulak olmamalı.

  Yıldız: Birbirini kesen dört ana çizginin olması gerekir. Burada önemli olan çocuğun şeklin bütünlüğünü kavramış olmasıdır.  

  Baklava:  Çizgilerin kesiştiği yerde yani bağlantı noktasında kulak olmaması gerekir. Köşeler arası uzaklık aynı ise puan verilmez yatay ve dikey çizgiler arasındaki uzaklık farklı olmalıdır. Şeklin bütünlüğü bozulmuş ise puan verilmez.  

  Çocuk bir önceki yaş şeklini yapamazsa da bir sonraki yaş şeklini yapmışsa en son yapabildiği yaşın kredisi alınır.

   7 ana şekilden başka, okuma olgunluğu ve görsel algı hakkında ön bilgi veren 3 şekil daha vardır. (Kalın haç, 2 boyutlu silindir ve dikdörtgen)

  7 den büyük çocuklar için zeka bölümüne bakılmaz, ama çocuğun görsel algısıyla ilgili ön bilgi verir

 

Ölçtüğü davranış/nitelik: Görsel algı gelişimi

Ölçek türü: 
Performans testi. Grup olarak da uygulanır.

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur.

ž1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

""

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507