Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. 

Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemlerin yanı sıra yapılacaklar listesi ve görevlerde olabilir.   Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

Öncelikle kişinin güncel sorunların çözümüne odaklanır, 

 

 

BDT sorun çözme hedeflidir.  çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler

çarpık düşünceleri saptamak, 

Yanlış inançlarını değiştirmek,

Olumsuz otomatik düşünceleri değiştirmek

çevreyle yeni ilişkiler kurmak  davranış paterninde yapılan değişikliklerdir.