Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

AGTE (Gelişim Testi)

Neden bebeğime/çocuğuma gelişim testi yaptırmalıyım?

Çocuğunuzun zihinsel dil gelişimi fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimini takip etmek geliştirmek ve bu konuda danışmanlık almak amacıyla her çocuğa uygulanması gereken bir gelişimsel değerlendirmedir.  Nasıl olsa konuşur, erkek çocuklar zaten geç konuşur gibi bilinen yanlışlarla değilde   beyin gelişiminin %70-90 nının ilk 3-5 yılda geliştiğini bilmekte olduğumuzdan bizi çocuğumuzun zihinsel gelişimini nasıl destekleyeceğimiz konusunda doğru  hareket etmek için oldukça gereklidir.


0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır. Gerekli yönlendirmeler yapılarak çocuğunuzun zihinsel gelişimi ve beceri gelişimine önemli oranda katkı sağlayabilirsiniz

 

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507