Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

GELİŞİM TESTİ/ZEKA TESTİ (Denver II 0-6 Yaş)

Neden bebeğime/çocuğuma gelişim testi yaptırmalıyım?


Çocuğunuzun zihinsel dil gelişimi fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimini takip etmek geliştirmek ve bu konuda danışmanlık almak amacıyla her çocuğa uygulanması gereken bir gelişimsel değerlendirmedir.  Nasıl olsa konuşur, erkek çocuklar zaten geç konuşur gibi bilinen yanlışlarla değilde   beyin gelişiminin %70-90 nının ilk 3-5 yılda geliştiğini bilmekte olduğumuzdan bizi çocuğumuzun zihinsel gelişimini nasıl destekleyeceğimiz konusunda doğru  hareket etmek için oldukça gereklidir. Zaten artık tüm prematüre doğan bebeklerde gelişim testi ile takibi literatürde zorunludur. ve tüm bebek/çocuklarının gelişiminin takip edilemsi anne ve babalara inalılmaz yol gösterici olur

 

 

Denver II 0-6 yaş gelişim testi/ zeka testi grubundaki sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere geliştirilen bir gelişim tarama testidir. Bu test çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendirmek üzere uygulanır.Çocuğu yaşıtı olan diğer çocuklarla karşılaştırmada kullanılır, ileriye yöelik gelişimin tahmininde kullanılmaz. Denver II testi yaklaşık 10-15 dakika kadar sürer.Oldukça güvenilir bir testtir.Ancak mevcut olan hiçbir test, bir çocuğun kapasitesinin tam olarak göstergesi değildir. Denver II testi gibi geçerliliği çalışmalarla kanıtlanmış olan testler çocuğun gerçek performansına en yakın sonuç vermektedir.Burada testi uygulayan kişinin de bu konuda yeterli eğitim almış olması önemlidir. Deneyimsiz bir uygulayıcının yaptığı test gerçek performanstan çok uzak bir sonuca götürebilir.Test sırasında çocuğun aç olmaması, yorgun veya uykusuz olmaması en doğru sonuca ulaşabilmek açısından önem taşır. Bu test bir gelişim testidir, bir zeka testi değildir.


4 Gelişimsel alanda değerlendirme yapılmaktadır:

1-kişisel-toplumsal: bireysel ihtiyaçları karşılayabilme-kişilerle ilişki kurma


2-ince motor: 
el-göz koordinasyonu


3-dil: 
işitme,anlama,konuşma


4-kaba motor: 
hareket yeteneği


Peki hangi durumlarda denver II gelişim tarama testi uygulanmalıdır?

-Konuşmada gecikme

-Algılama sorunu

-Dikkat eksikliği

-Yürüme gecikmesi

-Öğrenme güçlüğü

-Söyleneni yapmakta, komut almada güçlük -Yaşıtlarıyla ilişki kuramama gibi yaşına uygun becerileri yapamayan çocuklara uygulanması gerekir.

Bebek zeka testi/ çocuğum zeki mi?

 

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507