Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

DİKKAT TESTLERİ (Stroop)

 Stroop Testi :

 Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızı ölçer

Özellkle Dikkat Eksikliği Hiperaktiite Boukluğunun Ayırıcı Tanısında Wisc-r zeka testi ile birlikte uygulandığında oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir

.Test üç kısımdan oluşan bir bilişsel kontrol testidir. stroop etkisi olarak adlandırılan çarpıcı sonuç, görsel algıyla (burada renk) sembolik-semantik algı (burada rengin adı) arasında bir çatışma olduğunda, görsel algının ağır basmasıdır. başka bir deyişle görsel algı daha temel, daha ilkeldir ve semantik süreçlerden önce gelir. yürütücü işlevleri dikkatin odaklanması ve sürdürülmesindeki farklılıkları ortaya koyması açsından değerli bilgiler verir.

 

 

İletişim için;

 

Sinem Demirel 

Uzm.Psikolog

 

Tel: 0-541 4571507