Bireysel danışmanlık Aile danışmanlığı Psikonkolojik danışmanlık

Danışmanlık

Terapi nasıl yapılır?

Terapi anlayışımda, çözüm odaklı terapi ve bilişsel davranıçi terapi yöntemleriyle danışanın kısa sürede en etkili çözüme ulaşması hedeflenmektedir.

İyi bir psikolog,  seansınız başlamadan önce  size durumunuzla ilgili bazı formlar ve psikolojik ölçekler/formlar doldurmanızı isteyebileceği gibi seans sırasında da çeşitli psikolojik testler uygulayarak uygalayabilmelidir (kişilik, zeka , yetenek testleri, nöropsikolojik testler...vb)

Bu şekilde kişinin beklenti, terapiden umduğu hedefi , iç kaynaklarını , güçlü yönlerini,  daha  seans öncesi anlamasına yardımcı olur   şekilde saptama imkanı olur.  yapılan ilk seasn sonrası terapi hedifleri birlikte belirlenir.

Terapistinizin seans başladıktan sonra ilk yapacağı şey genel olarak o hafta daha öncekilere kıyasla sizin/ yada çocuğunuzun  yaşamının hangi alanlarında değişim olduğunu hangi alanların gelişmesi gerektiğini saptar. Nelerin geliştiğini, nelerin daha iyi olmasını istediğinizi sorarak çözüme doğru size rehberlik eder. 

Daha sonra hangi konular üzerinde çalışmayı istediğinizi ve hafta içinde önemli bir olay olup olmadığı saptanarak konular belirlenir.

Ardından bir önceki seansla şimdiki seans arasında bağlantı kurmak üzere geçen seansta sizin için önemli olan konunun ne olduğu hafta arasında kendi başınıza ne gibi uygulamalar yaptığınız ve terapiyle ilgili değişmesini istediğiniz bir şey olup olmadığı konuşulur.  

Daha sonra terapistinizle o gün için gündeme aldığınız konu ya da konular tartışılarak, sorun çözme ve sorun durumdaki düşünce ve inançlarınızın geçerliliği, olumusuili problemler yaşandığı belirlenirrse bunlar üzerinde çalışılır.

 

Özellikle anne-babanın ekip olarak çalışması sağlanarak hemn anne babaların yaşam kalitesi ve mutluluğunu arrttırmayı hem de çocuğun uyumunu, gelişimini ve mutluluğunu arttırmayı hedefler, otomatik düşünceler üzerinde çalışılabilir/ çocukla disiplin ve iletişimle ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç varsa bu düzenlemeler yapılabilir. aynı zamanda bu yolla yeni beceriler öğrenebilirsiniz. 

 

Seans esnasında öğrendiğiniz şeyleri gelecek olan hafta içinde  en iyi biçimde nasıl kullanacağınızı belki de bir görev listesi vererek  terapistiniz o günkü görüşmedeki önemli noktaları  sizden geri bildirim ister: nelerin size uygun oluğ olmadığı bilerek esnek bir çerçevede kişinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir . Gördüğünüz gibi kognitif terapi hem terapistin hem de danışmaya gelen kişinin oldukça aktif oldukları bir terapi türüdür. 


Terapi ne kadar sürer?

Pratik bir takım zorunlu durumlar bir yana bırakıldığında (belli bir süreyle terapiye gelebilme imkanı gibi) terapinin ne kadar süreceği terapistle danışan tarafından birlikte verilir.

Daha ilk seasndan başlayarak bir yol haritası çizilir ve 2-3 seansda çözüm odaklı terapi teknikileri de kullanılarak mümkün olan en kısa zamanda danışanın hedeflerine ulaşması beklenir 

Bazı danışanlar için daha çok görüşme gerekebilir bazı sorunlar içinse çok kısa bir süre yeterli olabilir. (tek seans danışmak gibi)

Daha uzun süreli sorunları olan kimi danışanlar  daha uzun süreli katılabilirler. Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür.

Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seansların aralığı açılmaya başlar önce

15 günde bir daha sonra üç haftada bire doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir.

Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir.

Terapi sona erdikten eğer gerek görülürse 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılabilir.

 

Terapiyle birlikte ilaç kullanılır mı?

Bilişsel Davranışçı Terapi ile birlikte ilaç tedavisinin birlikte yürümesi mümkündür.

İlaç kullanılması gerektiğini düşündüğü durumda terapistiniz gerekli tıbbi yardımı almanız için sizi yönlendirecektir.

Birçok durum hiç ilaç kullanmadan tedavi edilebileceği bilinir.

Her iki tedavi türünün de etkili olduğu durumlarda tercih danışmaya gelen kişiye bağlıdır.  bazı psikopaolojilerde iki tedavinin birlikte kullanımına daha iyi cevap verebilir.

 

Terapiden nasıl daha çok yararlanabilirim?

Yapabileceğiniz şey her bir seansa dikkatli bir biçimde hazırlanarak gelebilirsiniz (küçük notlar almak, konubaşlıkları yada üstesinden gelmek istediğiniz durumu saptamak...vb),

Bir önceki seansla ilgili verilen görev, önerileri tam olarak yapabilmek vb 

Terapi seansını gündelik yaşamınıza taşımanızdır. Bunu seansta olup bitenlerin kendiniz için anlamını , eğer bu değişmler olursa hayatınızın nasıl değişip güzelleşeceğini tasarlayıp, bunu için nasıl bir eyleme geçeceğinizi belirleyebilirsiniz.

 

Seansın sonunda o hafta için neler yapabileceğiniz bunları yaparken ne gibi değişimler  yaşadınız neler hissettiniz konusunda konuşulabilir.

Tabii en önemlisi seanslara düzenli ve zamanında devam etmeniz terapinizin de daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.  


Terapinin işe yaradığını nereden anlayabilirim?

Birçok danışan eğer güvenerek ve inanarak seanslara devam eder ve seans dışı zamanlarda önerilen teknikleri her gün gündelik yaşamlarında kullanırlarsa daha ilk seansdan itibaren değişim başlayacaktır. Aynı zamanda uygulanan psikolojik testlerde objektif olarak birkaç hafta içinde düşme gerçekleşir. Her birey dönüşümü hak eder.

 

 

 

 

İletişim için;
 
Sinem Demirel 
Uzm.Psikolog
 
Tel: 0-541 4571507